Tag Archives: niski poziom cholesterolu

Niedobór cholesterolu całkowitego

Wiadomo już, że zbyt niski poziom cholesterolu HDL (dobrego) może prowadzić do szeregu wielu chorób oraz zwiększonego poziomu cholesterolu LDL (złego), co również będzie objawiać się różnego rodzaju schorzeniami. Niepokojący jest także stan, kiedy suma obu typów cholesterolu, określana jako cholesterol całkowity jest zbyt niska. Chociaż powszechnie uważa się, że zbyt wysoki cholesterol to zło, tak naprawdę niekorzystny wpływ na nasz organizm będzie miał także jego niedobór.